Beton ciężki - definicja

Beton ciężki jest to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2600 kg/m3.

 


PN-EN 206-1:2013+A1:2016 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność - pkt. 3


 

locja.pl 29 maja 2018
Normy i przepisy budowlane:
Logowanie
Normy i przepisy budowlane
Nasi autorzy