Leksykon

Beton

Beton jest to materiał budowlany produkowany ze spoiwa cementowego, kruszyw (zwykłych i lekkich oraz grubych i drobnych) i wody, może zawierać domieszki i dodatki oraz pigmenty barwiące, jak również inne zawarte w nich lub dodawane sukcesywnie w procesie wytwarzania materiały. Beton uzyskuje swe właściwości w wyniku hydratacji cementu.

Beton - definicja

 

W normie PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność podana jest następująca definicja betonu:

Beton jest to materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa (drobnego i grubego), wody oraz ewentualnych domieszek, dodatków lub włókien, uzyskujący swoje właściwości w wyniku procesu hydratacji.

 

W zależności od sposobu i miejsca zastosowania, wytworzenia itd., beton można określać jako np. architektoniczny, konstrukcyjny itp.

W przypadku drobnowymiarowych betonowych wyrobów budowlanych stosowanych do wykonywania murów i ścian, takich jak elementy murowe, pustaki szalunkowe itp., dla określenia rodzaju materiału w normach budowlanych stosuje się w nazewnictwie w miejsce słowa beton - beton kruszywowy.

 

Rodzaje betonu

 

W zależności od właściwości betony można podzielić, na przykład, na:

  • betony lekkie - gęstość objętościowa 800 < ρo ≤ 2000 kg/m3,
  • betony zwykłe (BZ) - gęstość objętościowa 2000 < ρo ≤ 2600 kg/m3,
  • betony ciężkie - gęstość objętościowa ρo > 2600 kg/m3,

czy też:

  • wysokowartościowe (BWW) - o wytrzymałości na ściskanie 60 ≤ fck ≤ 100 MPa,
  • bardzo wysokowartościowe (BBWW) - fck > 100 MPa,

​a także np:

 


PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność


 

Normy i przepisy budowlane