Leksykon

Balkon

Balkon jest nadwieszonym, otwartym elementem architektonicznym budynku. Stanowi konstrukcję, która jest wysunięta poza lico ściany zewnętrznej budynku. Pełni rolę użytkową oraz dekoracyjną.

Ślady balkonów zostały znalezione w starożytnych domach w Pompejach i Ostii. Stosowane również w architekturze średniowiecza i renesansu również we wnętrzach budynków jako miejsce np. dla śpiewaków. W okresie baroku, bogato zdobione, przybierały różne formy były wykonywane głównie w pałacach. Później stały się popularne w budownictwie mieszkaniowym.

 

Elementy konstrukcyjne balkonu


Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi balkonu są: belki, płyty i balustrady.

 

Balkony wykonuje się najczęściej jako żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane o konstrukcji belkowo – płytowej i płytowej.
Ich wysięg poza lico ściany nie przekracza 1,50 – 2,0 m.

Zgodnie z WT (§ 293 pkt. 2) balkon należy umieszczać na wysokości co najmniej 2,4 nad poziomem chodnika, z pozostawieniem nieosłoniętego pasma ruchu od strony jezdni o szerokości co najmniej 1 m.


Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wykonywanie balkonów w budynkach na kondygnacjach położonych powyżej 25m (nie dotyczy to balkonów o przeznaczeniu technologicznym) (WT § 303 pkt. 1).


Posadzki w balkonach powinny być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, mrozoodpornych i nieśliskich (WT § 320). W celu odprowadzenia wody opadowej, górną powierzchnię balkonu należy wykonywać ze spadkiem 1,0 – 2,0 % na zewnątrz, a powierzchnie czołowe płyty balkonowej należy zakończyć obróbką blacharską oraz rynienki do odprowadzania wody do rur spustowych.

 

 

Belki balkonowe

wykonuje się z kształtowników stalowych (zazwyczaj o przekroju dwuteowym) lub z żelbetu. Z konstrukcją budynku, belki stalowe mogą być połączone jako wsporniki, które są przedłużeniem belek stropowych poza lico ściany lub stanowić niezależne wsporniki zamocowane w ścianie. W przypadku belek żelbetowych, są wykonywane jako wsporniki monolityczne zamocowane w ścianie w wieńcu żelbetowych (wysięg nie większy niż 1,2m).

 

Płyty balkonowe

mogą stanowić przedłużenie płyty stropowej, lub być oparte na belkach wspornikowych. Płyty oparte na belkach stalowych wykonuje się najczęściej jako stalowo – ceramiczne płyty Kleina lub żelbetowe monolityczne. Płyty wspornikowe wykonuje się jako żelbetowe monolityczne,

 

 


Normy i przepisy budowlane