Leksykon

Balkon - definicja i wymagania techniczne

Balkon jest nadwieszonym, otwartym elementem architektonicznym budynku. Stanowi konstrukcję, która jest wysunięta poza lico ściany zewnętrznej budynku. Pełni rolę użytkową oraz dekoracyjną.

Ślady balkonów zostały znalezione w starożytnych domach w Pompejach i Ostii. Stosowane również w architekturze średniowiecza i renesansu również we wnętrzach budynków jako miejsce np. dla śpiewaków. W okresie baroku, bogato zdobione, przybierały różne formy były wykonywane głównie w pałacach. Później stały się popularne w budownictwie mieszkaniowym.

 

Elementy konstrukcyjne balkonu


Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi balkonu są: belki, płyty i balustrady.

Balkony wykonuje się najczęściej jako żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane o konstrukcji belkowo – płytowej i płytowej. Ich wysięg poza lico ściany nie przekracza 1,50 – 2,0 m.

 

Balkony – warunki techniczne

Zgodnie z WT (§ 293 pkt. 2) balkon należy umieszczać na wysokości co najmniej 2,4 nad poziomem chodnika, z pozostawieniem nieosłoniętego pasma ruchu od strony jezdni o szerokości co najmniej 1 m.


Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wykonywanie balkonów w budynkach na kondygnacjach położonych powyżej 25m (nie dotyczy to balkonów o przeznaczeniu technologicznym) (WT § 303 pkt. 1).


Posadzki w balkonach powinny być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, mrozoodpornych i nieśliskich (WT § 320). W celu odprowadzenia wody opadowej, górną powierzchnię balkonu należy wykonywać ze spadkiem 1,0 – 2,0 % na zewnątrz, a powierzchnie czołowe płyty balkonowej należy zakończyć obróbką blacharską oraz rynienki do odprowadzania wody do rur spustowych.

 

 

Belki balkonowe

Belki balkonowe wykonuje się z kształtowników stalowych (zazwyczaj o przekroju dwuteowym) lub z żelbetu. Z konstrukcją budynku, belki stalowe mogą być połączone jako wsporniki, które są przedłużeniem belek stropowych poza lico ściany lub stanowić niezależne wsporniki zamocowane w ścianie. W przypadku belek żelbetowych, są wykonywane jako wsporniki monolityczne zamocowane w ścianie w wieńcu żelbetowych (wysięg nie większy niż 1,2m).

 

Płyty balkonowe

Płyty balkonowe mogą stanowić przedłużenie płyty stropowej, lub być oparte na belkach wspornikowych. Płyty oparte na belkach stalowych wykonuje się najczęściej jako stalowo – ceramiczne płyty Kleina lub żelbetowe monolityczne. Płyty wspornikowe wykonuje się jako żelbetowe monolityczne,

 

 


Normy i przepisy budowlane