Leksykon

Aneks kuchenny - definicja

Aneks kuchenny to część pomieszczenia mieszkalnego służąca do przygotowywania posiłków.

Definicja aneksu kuchennego znalazła się w znowelizowanym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§  3.26); obowiązuje od 1 stycznia 2018r.

 

Aneks kuchenny – wymagania w prawie budowlanym

 

To samo rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w § 93 zawiera wymagania jakie powinien spełniać aneks kuchenny.

Pomieszczenie mieszkalne, kuchnia oraz aneks kuchenny powinny mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym.

W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie kuchni bez okien lub aneksu kuchennego połączonego z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:

  • grawitacyjnej – w przypadku kuchni elektrycznej;
  • mechanicznej wywiewnej – w przypadku kuchni gazowej.

 

W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego połączonego z pokojem pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji i kuchni elektrycznej.

 

W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji.

 

W przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni lub w aneksie kuchennym, należy zapewnić podłączenie tego okapu do odrębnego przewodu kominowego.


AKTUALIZACJA: lipiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane