Leksykon

Aneks kuchenny

Aneks kuchenny to część pomieszczenia mieszkalnego służąca do przygotowywania posiłków.

Definicja aneksu kuchennego znalazła się w znowelizowanym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§  3.26); obowiązuje od 1 stycznia 2018r.

 


 

Normy i przepisy budowlane