Leksykon

Aktywność cieplna

Aktywność cieplna b to szybkość z jaką materiał akumuluje i oddaje ciepło.

Aktywność cieplna – wzór i definicja

 

Aktywność cieplna (materiału, ciała) b jest to pierwiastek kwadratowy z iloczynu współczynnika przewodzenia ciepła λ materiału, jego gęstości ρ i ciepła właściwego c:

 

gdzie:

λ – współczynnik przewodzenia ciepła materiału;

ρ – gęstość materiału;

c – ciepło właściwe materiału.

 

Aktywność cieplna dotyczy stanu nieustalonego. Jest obliczana na podstawie wartości zmierzonych lub przyjętych z wiarygodnych źródeł. Aktywność cieplna pokazuje reakcję temperatury powierzchni na zmianę gęstości strumienia ciepła na powierzchni. Im mniejsza aktywność cieplna materiału, tym bardziej temperatura jego powierzchni jest bardziej wrażliwa na zmiany gęstości strumienia ciepła na powierzchni.

Definicja aktywności cieplnej jest zamieszczona w normie PN-EN ISO 7345.

Im mniejsza wartość aktywności cieplnej, tym wolniej materiał akumuluje i oddaje ciepło. Przykładowo, aktywność cieplna jest jedną z własciwości charakteryzujących podłogi i posadzki.

 

 

Aktywność cieplna wybranych materiałów budowlanych

 

 

Przykładowe wartości aktywności cieplnej dla wybranych materiałów
materiał aktywność cieplna [J/ (m2 K s0,5)]
stal 13500
szkło 1500
beton 2300
mur z cegły pełnej ceramicznej 1100
mur z silikatów 1100
mur z betonu komórkowego 250
drewno 300
styropian  
wełna  

 


 

Normy i przepisy budowlane