Baza wiedzy
autor - dr inż. Leszek Dulak

dr inż. Leszek Dulak

wykładowca Politechniki Śląskiej, konsultant akustyczny

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej (1998) o specjalności Konstrukcje Budowlane. Doktorat z akustyki budowlanej obronił w 2004 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Adiunkt na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, pracownik Laboratorium Akustycznego Politechniki Śląskiej, członek PZiTB oraz PTA.

Konsultant akustyczny, specjalizujący się w akustyce budowlanej i środowiskowej, autor kilkudziesięciu artykułów i referatów
z dziedziny akustyki.

Autor szkoleń i ekspertyz z zakresu teoretycznego określenia izolacyjności pomiędzy pomieszczeniami w budynku
oraz laboratoryjnych i terenowych badań izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych i powietrznych.

Autor wielu ekspertyz teoretycznych oraz pomiarowych dot. ochrony akustycznej w budynkach mieszkalnych
oraz użyteczności publicznej.

Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie zagadnień Akustyki Budowlanej.

Ekspert SNB w grupie roboczej GR8 realizującej II i III etap wdrażania koncepcji Mechanizmu Prekonsultacji warunków technicznych w zakresie wymagań ochrony przed hałasem i drganiami.