Baza wiedzy
autor - Andrzej Bociąga

Andrzej Bociąga

projektant konstrukcji budowlanych

Studia ukończył na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej o specjalności Teoria Konstrukcji w roku 1973.

Od ukończenia studiów do 1987 r. pracował w Centralnym Ośrodku Badawczo - Projektowym Budownictwa Ogólnego, w pionie naukowo badawczym, kolejno na stanowiskach asystenckich, a od 1981 r. na stanowisku adiunkta. Zajmował się głównie tematyką związaną ze współpracą konstrukcji z podłożem gruntowym. Jest współautorem „Wytycznych projektowania budynków posadowionych na podłożach silnie odkształcalnych” oraz prac studialnych dotyczących projektowania budynków na terenach objętych działalnością górniczą. Wykonywał również prace projektowe wzmocnień konstrukcji budynków mieszkalnych na wpływy eksploatacji górniczej. Doświadczenie w pracach projektowych zaowocowało uzyskaniem w roku 1985 uprawnień projektowych.

Doświadczenie w projektowaniu w latach 1987 - 1991 zdobył pracując w austriackim biurze projektów „Ingenieurbϋro Pauser” jako projektant (Statiker) przy wykonywaniu projektu technicznego metra w Wiedniu (odcinek Westbahnhof). Projekty obejmowały żelbetowe ściany szczelinowe w gruncie o głębokości do 60 m, konstrukcje stropów dużych rozpiętości, ścian i słupów oraz konstrukcje stalowe hal wejściowych.

W latach 1995 - 1996, pracując w firmie „Euro Energia S.A.”, był autorem konstrukcji w projekcie budowlanym dużego obiektu biurowo - usługowego (powierzchnia całkowita 53000 m2) z trzykondygnacyjnym garażem podziemnym.

Praca w firmie J.W. Costruction (1996 - 1998) na stanowisku projektanta - kierownika zespołu konstrukcyjnego pozwoliła zdobyć doświadczenia w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, zarówno wielokondygnacyjnych żelbetowych budynków mieszkalnych jak i budownictwa jednorodzinnego. W tym okresie zaprojektował również obiekt biurowy o żelbetowej konstrukcji płytowo - słupowej.

W latach 1999 - 2004, pracował jako projektant - doradca techniczny w firmie YTONG produkującej wyroby z betonu komórkowego. Doświadczenie projektowe wykorzystywał opracowując opinie techniczne (ekspertyzy) dotyczące przypadków powstałych zarysowań lub uszkodzeń w budynkach wykonywanych z materiałów YTONG. W tym okresie opracowywał również instrukcje i wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji z betonu komórkowego.

Od roku 2005 prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje projekty obiektów mieszkalnych, biurowo - usługowych i budownictwa ogólnego w zakresie konstrukcji. Współpracował również w tym okresie z firmą Grupa SILIKATY. Efektem tej współpracy są instrukcje i wytyczne dotyczące projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z elementów silikatowych.

Andrzej Bociąga jest autorem bądź współautorem wielu artykułów w prasie technicznej na tematy związane z projektowaniem i wykonywaniem konstrukcji murowych, a także z przyczynami i profilaktyką powstawania uszkodzeń konstrukcji.