Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Tradycyjne tynki zewnętrzne

Z wielu rodzajów tynków jakie są obecnie stosowane tylko tradycyjne tynki warstwowe, wapienne i wapienno-cementowe mają wszystkie właściwości na poziomie pozwalającym na jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przed tynkami zewnętrznymi.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Ręczne prace transportowe – zasady bhp i normy obciążenia

Normy dźwigania i przenoszenia ładunków przez pracowników. Prawo określa dopuszczalne maksymalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów, dopuszczalne wartości sił niezbędnej do ich przemieszczania oraz dopuszczalne wartości wydatku energetycznego na wykonanie pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, przez pracowników.

Sprawdź >>

Powierzchnia użytkowa budynku

Powierzchnia użytkowa budynku to powierzchnia, która służy do zaspokajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku lub jego części (np. kuchnia i sypialnia w budynku mieszkalnym). Powierzchnię użytkową dzieli się na powierzchnię użytkową podstawową i pomocniczą w zależności od tego, czy przeznaczenie danej części powierzchni budynku jest zgodne z jego podstawowym przeznaczeniem, czy też z funkcją uzupełniającą to przeznaczenie.

Sprawdź >>

Masa powierzchniowa przegród budowlanych

Masa powierzchniowa przegród w budynku ma istotny wpływ na obciążenie konstrukcji budynku, na pojemność cieplną i parametry cieplne budynku a także na izolacyjność akustyczną przegród budowlanych.

Sprawdź >>

Powierzchnia zabudowy budynku

Powierzchnia zabudowy budynku to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, wyznaczona przez obrys zewnętrznych krawędzi budynku w poziomie terenu.

Sprawdź >>

Powierzchnia całkowita budynku

Powierzchnia całkowita budynku jest sumą powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Do powierzchni całkowitej budynku można wliczyć kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy (również tarasy na dachach), kondygnacje techniczne i magazynowe.
 

Sprawdź >>

Powierzchnia wewnętrzna budynku

Powierzchnia wewnętrzna budynku - jest to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzona po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach, ale z powiększeniem o powierzchnię antresoli.

Sprawdź >>
WRZ
2023
rynek

Produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych 2023

Sprzedaż i produkcja materiałów budowlanych nadal poniżej poziomu ubiegłorocznego. Większa liczba rozpoczętych budów mieszkań przez deweloperów w sierpniu nie wpłynęła jeszcze ani na sprzedaż, ani też na wielkość produkcji materiałów budowlanych.

WRZ
2023
rynek

Polski rynek mieszkaniowy 2023

W sierpniu deweloperzy rozpoczęli ponad dwukrotnie więcej budów mieszkań niż przed rokiem w tym samym miesiącu. Takiego przyspieszenia nie widać na budowach realizowanych przez inwestorów indywidualnych budujących domy na własne potrzeby.

WRZ
2023
rynek

Budowa nowych mieszkań w województwach

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski.

WRZ
2023
rynek

PKB na mieszkańca w Polsce i Europie

Wartość PKB na mieszkańca Polski jest ponad dwukrotnie niższa niż średnia w Unii Europejskiej. Dystans do najbogatszych krajów Europy jest kilkukrotny. W jakim tempie nadrabiamy zaległości, o ile dobrobyt naszych obywateli wzrósł w ciągu ostatnich 20 lat?

WRZ
2023
rynek

Tempo rozwoju gospodarczego Polski na tle Europy

Polska gospodarka na tle innych państw europejskich. Jaki udział w PKB Unii Europejskiej ma Polska? Która gospodarka jest wiodąca w Europie? W jakim stopniu nasza gospodarka rozwinęła się po wstąpieniu do Unii Europejskiej? Czy mamy szansę dogonić Europę?

WRZ
2023
rynek

CENY MIESZKAŃ w POLSCE

Aktualne ceny transakcyjne za metr kwadratowy mieszkań w największych miastach w Polsce zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Jak zmieniają się ceny w poszczególnych miastach, czy wszędzie tempo zmian jest podobne. Jak różnią się ceny na rynku pierwotnym i wtórnym.