Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Tradycyjne tynki zewnętrzne

Z wielu rodzajów tynków jakie są obecnie stosowane tylko tradycyjne tynki warstwowe, wapienne i wapienno-cementowe mają wszystkie właściwości na poziomie pozwalającym na jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przed tynkami zewnętrznymi.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe wyrobu budowlanego

Zasadnicze charakterystyki to cechy wyrobu budowlanego, określone w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych, odnoszące się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.
Zasadniczym charakterystykom wyrobu budowlanego przyporządkowane są właściwości użytkowe wyrobu budowlanego wyrażone jako poziom, klasa, wartość progowa lub w sposób opisowy.

Sprawdź >>

Projekt techniczny

Projekt techniczny jest częścią projektu budowlanego. W projekcie technicznym projektant powinien zawrzeć rozwiązania konstrukcyjne, techniczne i materiałowe, charakterystykę energetyczną budynku oraz warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Sprawdź >>

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Ocena i weryfikacja stałości właściwosci użytkowych wyrobów budowlanych wykonywana jest zgodnie z jednym z systemów określonych w przepisach budowlanych.
System oceny i weryfikacji stałości własciwości użytkowych jest to katalog działań zarówno producenta jak i jednostki zewnetrznej oraz wydawanych na tej podstwie dokumentów.

Sprawdź >>

PN-EN 1015-4 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy

W normie podano metodę określania konsystencji świeżo wymieszanych zapraw murarskich (świeżej zaprawy), zawierających spoiwa mineralne oraz kruszywa zwykłe i lekkie.
Konsystencja jest określana jako wartość pionowej penetracji (zanurzenia) wgłębnika (w mm), podczas jego swobodnego opuszczania w próbkę świeżej zaprawy.

Sprawdź >>
LIP
2020
rynek

Zbyt duże domy i mieszkania

Mieszkanie lub dom z większą liczbą pokoi niż zakłada to europejski standard mieszkaniowy uznawane jest za zbyt duże. Ile osób w Polsce i innych krajach europejskich mieszka w takich nieruchomościach mieszkaniowych?

LIP
2020
rynek

Czas trwania budowy

Ile trwa budowa domu jednorodzinnego w Polsce od rozpoczęcia budowy do przeprowadzki? Jaki wpływ na czas realizacji ma technologia budowy domu? Czy budynki wielorodzinne buduje się dłużej niż jednorodzinne i jaki wpływ na czas budowy ma liczba kondygnacji budynku?

CZE
2020
rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2020

Wyniki produkcji materiałów budowlanych w maju w większości branż gorsze niż rok wcześniej, na co miała wpływ epidemia koronawirusa. Zanotowane spadki w analizowanych branżach to maksymalnie 16% r/r. (wapno), a producenci cementu zanotowali nawet wzrost produkcji w maju 8% r/r.

CZE
2020
rynek

Budowa nowych mieszkań w województwach

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski. Pomimo wyjątkowo dobrej koniunktury na budowlanym rynku mieszkaniowym w naszym kraju, nie we wszystkich województwach sytuacja wyglądała równie dobrze, a rozbieżności pomiędzy województwami są znaczące.

CZE
2020
rynek

Polski rynek mieszkaniowy 2020

Wyniki rynku mieszkaniowego w maju pod wpływem koronawirusa. Spadła liczba mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę jak i tych, których budowę rozpoczęto w maju. Mocniejsze spadki na budowach deweloperów niż inwestorów indywidualnych z wyjątkiem mieszkań oddanych do użytkowania, gdzie deweloperom udało się nadrobić kwietniowy spadek.

CZE
2020
rynek

Polskie mieszkania na tle Europy. Jak mieszkają Polacy?

Czy większość z nas mieszka w domach czy w mieszkaniach, w mieście, na wsi czy na przedmieściach? Jak wielu Polaków wynajmuje mieszkania, a ilu zdecydowało się na zakup własnego lokum obciążając je hipoteką? Jak wygladamy na tle innych państw europejskich?