Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Tradycyjne tynki zewnętrzne

Z wielu rodzajów tynków jakie są obecnie stosowane tylko tradycyjne tynki warstwowe, wapienne i wapienno-cementowe mają wszystkie właściwości na poziomie pozwalającym na jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przed tynkami zewnętrznymi.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Promieniotwórczość wyrobów budowlanych

Wszystkie materiały budowlane są źródłem promieniowania. Promieniowanie jest zjawiskiem naturalnym. Można przyjąć że wszystko co nas otacza ma swoją naturalną radioaktywność. Jednym z rodzajów promieniowania jest promieniowanie jonizujące. Promieniowanie to z jednej strony warunkuje prawidłowy rozwój organizmów, ale z drugiej wywołuje zmiany biologiczne i chemiczne w komórkach. Zarówno zaniżone  jak i zawyżone poziomy promieniowania jonizującego mogą się przyczyniać do rozwoju różnego rodzaju chorób.

Sprawdź >>

Pozwolenie na użytkowanie budynku

Prawo budowlane, w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, wymaga aby po zakończeniu budowy inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Sprawdź >>

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Sprawdź >>

Zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych

Na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 21 dni.

Sprawdź >>

Rozpoczęcie budowy

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Do takich prac można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę jeżeli taka decyzja jest wymagana lub w przypadku robót budowlanych wymagających zgłoszenia - jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu w przewidzianym terminie.

Sprawdź >>

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy jest wymagane przed przystąpieniem do użytkowania budynku. Dotyczy to obiektów budowlanych, na których wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, a przepisy nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Sprawdź >>
PAŹ
2021
rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2021

Duże zróżnicowanie wyników produkcji materiałów budowlanych we wrześniu w stosunku do roku poprzedniego, w niektórych grupach produktowych wyraźne wzrosty nawet ponad 20% (wełna mineralna, wapno, beton towarowy), w innych kilkunastoprocentowe a nawet wyższe spadki (zaprawy murarskie, pustaki stropowe).

PAŹ
2021
rynek

Budowa nowych mieszkań w województwach

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski.

PAŹ
2021
rynek

Polski rynek mieszkaniowy 2021

We wrześniu widoczny spadek liczby rozpoczętych budów mieszkań w stosunku do roku ubiegłego, a także w stosunku do sierpnia br. za sprawą słabszych wyników deweloperów. Dynamika pozwoleń na budowę i oddanych mieszkań nadal na plusie.

PAŹ
2021
rynek

Pompy ciepła w Polsce i innych krajach UE

Pompy ciepła produkują energię odnawialną, pobierając ciepło z gruntu, wody lub powietrza i przekazują je do budynków w formie energii wykorzystywanej do ogrzania pomieszczeń oraz wody użytkowej lub też schłodzenia pomieszczeń, przy czym do funkcjonowania wymagają pomocniczego źródła zasilania

PAŹ
2021
rynek

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce i Europie

Energia wiatrowa jest drugim najpopularniejszym odnawialnym źródłem energii na świecie, wyprzedza ją jedynie energia słoneczna. W Unii Europejskiej jest liderem pod względem zainstalowanych mocy. W Polsce przewaga instalacji wiatrowych jest jeszcze większa.

PAŹ
2021
rynek

Rozwój fotowoltaiki w Polsce i Europie

Jaką moc mają systemy fotowoltaiczne zainstalowane w krajach Unii Europejskiej. Gdzie ta technologia pozyskiwania energii jest najpopularniejsza. Jak wypada Polska na tle pozostałych krajów UE. Ile energii pozyskujemy z fotowoltaiki.