Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Tradycyjne tynki zewnętrzne

Z wielu rodzajów tynków jakie są obecnie stosowane tylko tradycyjne tynki warstwowe, wapienne i wapienno-cementowe mają wszystkie właściwości na poziomie pozwalającym na jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przed tynkami zewnętrznymi.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Beton samozagęszczalny

Beton samozagęszczalny jest to beton, który pod własnym ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia całe deskowanie wypełniając wszystkie przestrzenie wokół ułożonego zbrojenia, kanałów, otworów itp., a przy tym zachowuje jednorodność.

Sprawdź >>

Specyfikacja betonu

Specyfikacja betonu (mieszanki betonowej i betonu stwardniałego) jest to końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących właściwości użytkowych lub składu betonu, ustalone przez specyfikującego (osobę lub jednostkę) i podane producentowi.

Sprawdź >>

Frakcje drobne w betonie

Frakcje drobne w betonie jest to suma materiałów stałych w mieszance betonowej o wymiarach ziaren równych lub mniejszych od 0,125 mm

Sprawdź >>

Wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych przez gminę

Dostęp na preferencyjnych zasadach do nieruchomości gminnych należących do gminnego zasobu nieruchomości reguluje ustawa, która weszła w życie z dniem 1 marca 2023 r. Celem jest umożliwienie realizacji inwestycji mieszkaniowych przez grupy osób fizycznych współdziałających w celu samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych.

Sprawdź >>

Kooperatywa mieszkaniowa

Kooperatywa mieszkaniowa jest dodatkową zinstytucjonalizowaną formą realizacji inwestycji mieszkaniowej. Kooperatywa mieszkaniowa to grupa osób fizycznych, które na podstawie umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej podejmują się przeprowadzenia inwestycji budowlanej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Sprawdź >>

Dziennik budowy według nowych przepisów

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót, prowadzony dla obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia.

Sprawdź >>
MAJ
2023
rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2023

Nadal spada produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych, zwłaszcza tych wykorzystywanych na etapie realizacji stanu surowego budynków, wraz ze spadkiem liczby rozpoczynanych budów. W niektórych branżach sprzedaż w ubiegłym roku była ponad dwukrotnie wyższa niż w roku 2023.

MAJ
2023
rynek

Polski rynek mieszkaniowy 2023

Kwiecień nie przyniósł zmian na rynku mieszkaniowym. Nadal utrzymują się wysokie spadki, zarówno w zakresie liczby pozyskanych przez inwestorów pozwoleń na budowę nowych mieszkań, jak też liczby rozpoczętych budów mieszkań.

MAJ
2023
rynek

Budowa nowych mieszkań w województwach

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski.

MAR
2023
rynek

CENY MIESZKAŃ w POLSCE

Aktualne ceny transakcyjne za metr kwadratowy mieszkań w największych miastach w Polsce zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Jak zmieniają się ceny w poszczególnych miastach, czy wszędzie tempo zmian jest podobne. Jak różnią się ceny na rynku pierwotnym i wtórnym.

LUT
2023
rynek

Koszty budowy budynków mieszkalnych

Nakłady na budowę 1 m2 budynku mieszkalnego wielorodzinnego uśrednione dla całej Polski. Jak zmieniały się w czasie od 1998 do 2020r. Czy koszt budowy budynków oddawanych do użytkowania aktualnie jest najwyższy w analizowanym okresie?

STY
2023
rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2022

Miniony 2022 rok obfitował w wiele wyzwań i problemów, z którymi musieli zmierzyć się producenci materiałów budowlanych. Nie tylko rosnące koszty produkcji, wynikające ze wzrostu cen surowców energetycznych, ale również spadek popytu w wyniku zmniejszenia liczby nowych inwestycji.