Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Tradycyjne tynki zewnętrzne

Z wielu rodzajów tynków jakie są obecnie stosowane tylko tradycyjne tynki warstwowe, wapienne i wapienno-cementowe mają wszystkie właściwości na poziomie pozwalającym na jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przed tynkami zewnętrznymi.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Pozwolenie na użytkowanie budynku

Prawo budowlane, w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, wymaga aby po zakończeniu budowy inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Sprawdź >>

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Sprawdź >>

Zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych

Na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 21 dni.

Sprawdź >>

Rozpoczęcie budowy

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Do takich prac można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę jeżeli taka decyzja jest wymagana lub w przypadku robót budowlanych wymagających zgłoszenia - jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu w przewidzianym terminie.

Sprawdź >>

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy jest wymagane przed przystąpieniem do użytkowania budynku. Dotyczy to obiektów budowlanych, na których wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, a przepisy nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Sprawdź >>

Formalności związane z rozbiórką obiektu budowlanego

Rozbiórka jest szczególnym rodzajem robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Prawo budowlane nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub wymaga zgłoszenia rozbiórki do właściwego organu.

Sprawdź >>
WRZ
2021
rynek

Budowa nowych mieszkań w województwach

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski.

WRZ
2021
rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2021

Produkcja materiałów budowlanych po ośmiu miesiącach br. dla większości analizowanych grup produktowych powyżej ubiegłorocznego poziomu, a często też powyżej wyników produkcji osiągniętych w analogicznym okresie w roku 2019.

WRZ
2021
rynek

Polski rynek mieszkaniowy 2021

Sierpień nie przyniósł zmian na rynku mieszkaniowym, nadal utrzymują się wzrosty, zarówno w zakresie liczby mieszkań na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę, jak też liczby rozpoczętych budów mieszkań oraz liczby mieszkań oddanych do użytkowania.

WRZ
2021
rynek

Energetyka jądrowa w Europie

Elektrownie jądrowe wytwarzają obecnie około jednej czwartej energii elektrycznej zużywanej w Unii Europejskiej. Są państwa, takie jak np. Niemcy, które całkowicie wycofują się z energetyki jądrowej, sukcesywnie wstrzymując pracę funkcjonujących reaktorów oraz takie, które budują nowe reaktory.

WRZ
2021
rynek

Zapotrzebowanie energetyczne budynków w zakresie ogrzewania i chłodzenia

Zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzania i klimatyzacji budynków zależy nie tylko od technologii realizacji budynków, czy też sposobu ocieplenia, ale przede wszystkim o warunków klimatycznych w rejonie ich lokalizacji. Jak różnią się kraje UE pod względem potrzeb energetycznych budynków.

WRZ
2021
rynek

Kolektory słoneczne w Polsce i Europie

Kolektory słoneczne przetwarzają promieniowanie słoneczne w energię cieplną, która może posłużyć do ogrzewania wody użytkowej, wody w basenie czy też do ogrzewania pomieszczeń. Gdzie w Europie zainstalowano najwięcej kolektorów słonecznych. Czy ta technologia jest popularna również w Polsce?