Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wielkości bruzd i wnęk pomijanych w obliczeniach.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Wskaźniki hałasu zewnętrznego

Wskaźnik hałasu zewnętrznego LDWN jest to długookresowy średni poziom dźwięku A [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, wieczoru oraz nocy.

Wskaźnik hałasu zewnętrznego LN jest to długookresowy średni poziom dźwięku A [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku .

Sprawdź >>

Mapa akustyczna - mapa hałasu

Mapa akustyczna (mapa hałasu) jest to dokument (mapa) powszechnie dostępny w postaci elektronicznej, pokazujący klimat akustyczny określonego obszaru poprzez wskazanie terenów o zróżnicowanym poziomie hałasu – graficznego zobrazowania rozkładu pola akustycznego na danym obszarze.

Sprawdź >>

Klimat akustyczny

Klimat akustyczny to zespół zjawisk akustycznych występujących w środowisku, wywołanych hałasem pochodzącym ze źródeł zlokalizowanych w tym środowisku. Klimat akustyczny ocenia się zwykle za pomocą poziomu dźwięku [dB] od wszystkich źródeł wywołujących dźwięki w danym środowisku.

Sprawdź >>

Strefy przemarzania gruntu

Określenie maksymalnej głębokości przemarzana gruntu jest jednym z podstawowych elementów prawidłowego projektowania większości obiektów budowlanych. Przemarzanie gruntu to okresowe zjawisko zamarzania wody w gruncie.

Sprawdź >>
STY
2020
rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2019

Wstępne wyniki produkcji materiałów budowlanych w 2019r. zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników w porównaniu z rokiem poprzednim są mocno zróżnicowane, od 11,1 % spadku (wełna mineralna) do 15,4% wzrostu w przypadku silikatów.

STY
2020
rynek

Polski rynek mieszkaniowy w 2019

2019 to kolejny rok na rynku mieszkaniowym z wynikami jeszcze lepszymi od roku poprzedniego, choć wydawało się to mało prawdopodobne i wielu ekspertów przewidywało zahamowanie trendu wzrostowego a nawet zmniejszenie aktywności inwestorów.

LIP
2019
rynek

Produkcja materiałów budowlanych w I półroczu 2019

W drugim kwartale wzrost produkcji zdecydowanej większości materiałów budowlanych, był słabszy niż w pierwszym kwartale 2019r., a  w niektórych produkcja była niższa od ubiegłorocznej (dotyczy to m.in cementu, wapna, betonu towarowego).

LIP
2019
rynek

Polski rynek mieszkaniowy w I półroczu 2019

Po pierwszym półroczu 2019r. rynek mieszkaniowy oscyluje wokół wyników ubiegłorocznych zarówno w zakresie uzyskanych przez inwestorów pozwoleń na budowę mieszkań, jaki i liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, jedynie liczba mieszkań oddanych do użytkowania  jest wyraźnie większa.

LUT
2019
rynek

Gdzie w Europie buduje się najwięcej mieszkań?

Czy polski boom mieszkaniowy jest wyjątkowy na tle Europy, czy też w innych krajach jest tak dobra koniunktura dla budownictwa mieszkaniowego? W których krajach buduje się najwięcej mieszkań? Jak wygląda rynek mieszkaniowy w poszczególnych krajach europejskich?

STY
2019
rynek

Rynek materiałów budowlanych - grudzień 2018

Rok 2018 przyniósł wzrost wolumenu produkcji oraz cen materiałów budowlanych, a te jak podają deweloperzy są jedną z przyczyn wzrostu cen mieszkań na rynku. Czy będzie to miało wpływ na popyt na materiały budowlane w 2019 roku?