Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Tradycyjne tynki zewnętrzne

Z wielu rodzajów tynków jakie są obecnie stosowane tylko tradycyjne tynki warstwowe, wapienne i wapienno-cementowe mają wszystkie właściwości na poziomie pozwalającym na jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przed tynkami zewnętrznymi.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Przyczepność spoiny w murze

Przyczepność (adhezja) spoiny w murze jest to siła z jaką połączona jest zaprawa murarska z elementami murowymi. W normie EN 1996-1-1:2022 przyczepność została zdefiniowana jako efekt tworzenia przez zaprawę wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie na powierzchni styku elementów murowych.

Sprawdź >>

Wytrzymałość spoiny

Wytrzymałość spoiny jest jedną z zasadniczych charakterystyk, którą deklarować powinien producent elementów murowych wprowadzanych do obrotu na podstawie odpowiedniej części normy PN-EN 771.

Sprawdź >>

Kubatura netto budynku

Kubatura netto budynku jest objętością przestrzeni utworzonej przez wewnętrzne powierzchnie elementów ograniczających. Kubatura netto jest to iloczyn powierzchni kondygnacji netto i odległości między powierzchnią podłogi (posadzki), a dolną powierzchnią stropu górnego.

Sprawdź >>

Zasady obliczeń kubatury budynku

Kubatura budynku jest to jego objętość podawana w metrach sześciennych (m3) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Odpowiednią kubaturę oblicza się jako iloczyn odpowiedniej powierzchni budynku i odpowiedniej wysokości nad tą powierzchnią.

Sprawdź >>

Kubatura brutto budynku

Kubatura brutto budynku jest objętością przestrzeni utworzonej przez zewnętrzne powierzchnie elementów ograniczających. Definicja kubatury brutto budynku podana jest w normie PN-ISO 9836-2022 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

Sprawdź >>

Ręczne prace transportowe – zasady bhp i normy obciążenia

Normy dźwigania i przenoszenia ładunków przez pracowników. Prawo określa dopuszczalne maksymalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów, dopuszczalne wartości sił niezbędnej do ich przemieszczania oraz dopuszczalne wartości wydatku energetycznego na wykonanie pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, przez pracowników.

Sprawdź >>
STY
2024
rynek

Produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych 2023

Listopad nie przyniósł znaczących zmian na rynku materiałów budowlanych. Nadal zarówno wolumen produkcji jak i sprzedaży był poniżej poziomu roku poprzedniego. Nieliczne grupy analizowanych materiałów budowlanych wykazały wzrost sprzedaży i produkcji.

STY
2024
rynek

Polski rynek mieszkaniowy 2023

Listopad na rynku mieszkaniowym to piąty miesiąc z rzędu z wyraźnym wzrostem liczby rozpoczynanych budów mieszkań na sprzedaż i wynajem w stosunku do roku poprzedniego. Takiego ożywienia nie widać w segmencie budownictwa jednorodzinnego.

GRU
2023
rynek

Budowa nowych mieszkań w województwach

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski.

GRU
2023
rynek

CENY MIESZKAŃ w POLSCE

Aktualne ceny transakcyjne za metr kwadratowy mieszkań w największych miastach w Polsce zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Jak zmieniają się ceny w poszczególnych miastach, czy wszędzie tempo zmian jest podobne. Jak różnią się ceny na rynku pierwotnym i wtórnym.

GRU
2023
rynek

Koszty budowy budynków mieszkalnych

Nakłady na budowę 1 m2 budynku mieszkalnego wielorodzinnego uśrednione dla całej Polski. Jak zmieniały się w czasie od 2000 do 2023 r. Czy koszt budowy budynków oddawanych do użytkowania aktualnie jest najwyższy w analizowanym okresie?

WRZ
2023
rynek

PKB na mieszkańca w Polsce i Europie

Wartość PKB na mieszkańca Polski jest ponad dwukrotnie niższa niż średnia w Unii Europejskiej. Dystans do najbogatszych krajów Europy jest kilkukrotny. W jakim tempie nadrabiamy zaległości, o ile dobrobyt naszych obywateli wzrósł w ciągu ostatnich 20 lat?