Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Konsekwencje samowoli budowlanej

Za samowolę budowlaną należy uznać prowadzenie robót budowlanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia budowy oraz prowadzenie robot budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę, projekcie zagospodarowania działki lub terenu, projekcie architektoniczno-budowlanym lub w przepisach

Sprawdź >>

Kiedy należy zgłosić budowę lub uzyskać pozwolenie, a kiedy nie ma takiego obowiązku?

Prawo budowlane zawiera listę budów i robót budowlanych, których realizacja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz takich, które wymagają zgłoszenia właściwemu organowi. W pozostałych przypadkach konieczne jest pozwolenie na budowę.

Sprawdź >>

Projekt budowlany

Projekt budowlany jest jedną z części dokumentacji budowy. Zawiera projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, a od 19.09.2020r. również projekt techniczny. Projekt budowlany jest jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Sprawdź >>

Rozpoczęcie budowy

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Do takich prac można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę jeżeli taka decyzja jest wymagana lub w przypadku robót budowlanych wymagających zgłoszenia - jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu w przewidzianym terminie.

Sprawdź >>
MAJ
2020
rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2020

Wyniki produkcji materiałów budowlanych w kwietniu w większości branż gorsze niż rok wcześniej, na co miała wpływ epidemia koronawirusa. Zanotowane spadki w poszczególnych branżach to maksymalnie ok. 14% r/r. a niektórzy zanotowali nawet wzrost produkcji w kwietniu r/r.

MAJ
2020
rynek

Polski rynek mieszkaniowy w 2020

Wyniki rynku mieszkaniowego w kwietniu pod wpływem koronawirusa. Spadła liczba mieszkań oddanych, rozpoczętych jak też tych, na które inwestorzy pozyskali pozwolenia na budowę zarówno w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego jak i marca 2020r.

MAJ
2020
rynek

CENY MIESZKAŃ w POLSCE

Warto śledzić zmiany poziomu cen mieszkań, bo pokazują sytuację na rynku mieszkaniowym. Pamiętamy gwałtowny wzrost cen mieszkań w roku 2007 a następnie ich spadek. Na niektórych rynkach ceny mieszkań dopiero w 2019r. osiągnęły ten poziom i to w cenach nominalnych bez uwzględnienia inflacji czy wzrostu wynagrodzeń.

KWI
2020
rynek

Tradycyjna technologia murowania w budownictwie mieszkaniowym

Tradycyjna technologia murowa wciąż dominuje w budownictwie mieszkaniowym, choć niektórzy sygnalizują jej schyłek. Sprawdzamy twarde dane statystyczne. Jaki jest udział budynków w technologii tradycyjnej na budowach budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Jak długo trwają takie budowy.

KWI
2020
rynek

Budynki mieszkalne w technologii monolitycznej

Popularność technologii monolitycznej w polskim budownictwie mieszkaniowym w ostatnich latach wzrasta. Ile mieszkań budowanych jest w tej technologii, gdzie one powstają? Czy budowa w technologii monolitycznej trwa krócej w porównaniu do innych technologii wznoszenia budynków? Czy mieszkania w tej technologii różnią się pod względem powierzchni użytkowej?

MAR
2020
rynek

Przeciętny metraż mieszkań w Polsce

Czy nasze mieszkania są z roku na rok coraz większe, czy też wręcz przeciwnie? Jakie domy budują deweloperzy i inwestorzy indywidualni, czy różnią się powierzchnią użytkową? W którym województwie buduje się największe mieszkania? Czy średnia wielkość mieszkania w Warszawie różni się od tego z Poznania, Wrocławia czy Trójmiasta?