Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Tradycyjne tynki zewnętrzne

Z wielu rodzajów tynków jakie są obecnie stosowane tylko tradycyjne tynki warstwowe, wapienne i wapienno-cementowe mają wszystkie właściwości na poziomie pozwalającym na jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przed tynkami zewnętrznymi.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Prace geodezyjne i kartograficzne

Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego.

Sprawdź >>

Ewidencja gruntów i budynków

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.

Sprawdź >>

Uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii

Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych.  Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nabywa się z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.

Sprawdź >>

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – zasady udostępniania i opłaty

Państwowym zasób geodezyjny i kartograficzny to zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzone na podstawie tych zbiorów danych opracowania kartograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia, dokumentację zawierającą wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych lub dokumenty utworzone w wyniku tych prac, a także zobrazowania lotnicze i satelitarne.

Sprawdź >>
LIP
2020
rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2020

Wyniki produkcji materiałów budowlanych w pierwszym półroczu w większości branż gorsze niż rok wcześniej. Wpływ epidemia koronawirusa widoczny zwłaszcza w wynikach drugiego kwartału. Produkcja w czerwcu słabsza od majowej.

LIP
2020
rynek

Budowa nowych mieszkań w województwach

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski. Pomimo dobrej koniunktury na budowlanym rynku mieszkaniowym w całym kraju, zawsze znajdą się województwa gdzie notowane są spadki, jak też wzrosty gdy statystyka krajowa pokazuje dekoniunkturę.

LIP
2020
rynek

Polski rynek mieszkaniowy 2020

Wyniki rynku mieszkaniowego w I półroczu2020r. pod wpływem koronawirusa. Spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto jak i tych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę. Mocniejsze spadki na budowach deweloperów niż inwestorów indywidualnych z wyjątkiem mieszkań oddanych do użytkowania, gdzie deweloperom udało się nadrobić spadek zanotowany w pierwszych miesiącach pandemii.

LIP
2020
rynek

Współczynnik przenikania ciepła w nowo oddanych budynkach mieszkalnych

Od 2021 roku zaostrzeniu ulegają wymagania współczynnika przenikania ciepła U dla przegród wszystkich rodzajów budynków. Sprawdź, jakimi parametrami charakteryzują się budynki mieszkalne oddawane do użytkowania w ostatnich latach i jak daleko im do spełnienia nowych ostrzejszych wymagań.

LIP
2020
rynek

Zbyt duże domy i mieszkania

Mieszkanie lub dom z większą liczbą pokoi niż zakłada to europejski standard mieszkaniowy uznawane jest za zbyt duże. Ile osób w Polsce i innych krajach europejskich mieszka w takich nieruchomościach mieszkaniowych?

LIP
2020
rynek

Czas trwania budowy

Ile trwa budowa domu jednorodzinnego w Polsce od rozpoczęcia budowy do przeprowadzki? Jaki wpływ na czas realizacji ma technologia budowy domu? Czy budynki wielorodzinne buduje się dłużej niż jednorodzinne i jaki wpływ na czas budowy ma liczba kondygnacji budynku?