Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych oraz ich poszczególnych części, zdefiniowane są w załączniku nr I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR - Construction Products Regulation).
W wymaganiach, szczególną uwagę przypisuje się zdrowiu i bezpieczeństwu osób mających kontakt z obiektami budowlanymi przez cały cykl życia tych obiektów.

Sprawdź >>

Powierzchnia całkowita budynku

Powierzchnia całkowita budynku jest sumą powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Do powierzchni całkowitej budynku można wliczyć kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy (również tarasy na dachach), kondygnacje techniczne i magazynowe.
Powierzchnia całkowita kondygnacji składa się z powierzchni netto i powierzchni konstrukcji.

Sprawdź >>

Powierzchnia wewnętrzna budynku

Powierzchnia wewnętrzna budynku - jest to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzona po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach, ale z powiększeniem o powierzchnię antresoli.

Sprawdź >>

Powierzchnia użytkowa budynku

Powierzchnia użytkowa budynku to powierzchnia, która służy do zaspokajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku lub jego części (np. kuchnia i sypialnia w budynku mieszkalnym). Powierzchnię użytkową należy podzielić na powierzchnię użytkową podstawową i pomocniczą w zależności od tego, czy przeznaczenie danej części powierzchni budynku jest zgodne z jego podstawowym przeznaczeniem, czy też z funkcją uzupełniającą to przeznaczenie.

Sprawdź >>
MAR
2020
rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2020

Wyniki produkcji pierwszych dwóch miesięcy roku niejednoznaczne. W niektórych branżach wyraźne przyspieszenie, w innych zaś znaczące spadki w stosunku do porównywalnych wyników roku poprzedniego. W obecnej sytuacji pandemii o wynikach tego roku rozstrzygać będą najbliższe miesiące.

MAR
2020
rynek

Przeciętny metraż mieszkań w Polsce

Czy nasze mieszkania są z roku na rok coraz większe, czy też wręcz przeciwnie? Jakie domy budują deweloperzy i inwestorzy indywidualni, czy różnią się powierzchnią użytkową? W którym województwie buduje się największe mieszkania? Czy średnia wielkość mieszkania w Warszawie różni się od tego z Poznania, Wrocławia czy Trójmiasta?

MAR
2020
rynek

Powrót wielkiej płyty w budownictwie mieszkaniowym

Coraz więcej mieszkań budowanych jest w tzw. „wielkiej płycie” tak wynika z danych statystycznych. Gdzie budowane są takie mieszkania, czy technologia wielkopłytowa jest popularna w wybranym regionie Polski, czy też w całym kraju? Czy wielka płyta skraca cykl realizacji inwestycji mieszkaniowej?

MAR
2020
rynek

Budownictwo jednorodzinne w Polsce

Ile domów jednorodzinnych buduje się w Polsce? Czy boom budowlany obserwowany od kilku lat na rynku mieszkaniowym dotyczy również budownictwa jednorodzinnego? Kto buduje domy jednorodzinny? Gdzie powstaje najwięcej nowych domów, w miastach czy na wsi ze względu na ceny działek budowlanych?

LUT
2020
rynek

Koszty budowy budynków mieszkalnych

Nakłady na budowę 1 m2 budynku mieszkalnego wielorodzinnego uśrednione dla całej Polski. Jak zmieniały się w czasie od 1998 do 2019r. Czy koszt budowy budynków oddawanych do użytkowania aktualnie jest najwyższy w analizowanym okresie?

LUT
2020
rynek

Dostępność cenowa mieszkań

Dostępność cenową mieszkań w Polsce – ile metrów kw. mieszkania można nabyć za przeciętne wynagrodzenie. Czy szybciej rosną wynagrodzenia czy też ceny mieszkań? W którym województwie najłatwiej o mieszkanie.