Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Tradycyjne tynki zewnętrzne

Z wielu rodzajów tynków jakie są obecnie stosowane tylko tradycyjne tynki warstwowe, wapienne i wapienno-cementowe mają wszystkie właściwości na poziomie pozwalającym na jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przed tynkami zewnętrznymi.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

PN-EN 1627 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja

W normie określono wymagania i systemy klasyfikacji dotyczące odporności na włamanie: drzwi, okien, ścian osłonowych, krat i żaluzji.

Sprawdź >>

Ewidencja emisyjności budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie narzędziem do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Do bazy trafią informacje o budynkach i lokalach w zakresie: źródła ciepła, energii elektrycznej, spalania paliw, przekazanej premii termomodernizacyjnej lub remontowej, ulgi podatkowej, udzielonego dofinansowania.

Sprawdź >>

Rozpoczęcie budowy

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Do takich prac można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę jeżeli taka decyzja jest wymagana lub w przypadku robót budowlanych wymagających zgłoszenia - jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu w przewidzianym terminie.

Sprawdź >>

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Sprawdź >>

Projekt budowlany

Projekt budowlany jest jedną z części dokumentacji budowy. Zawiera projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, a od 19.09.2020r. również projekt techniczny. Projekt budowlany jest jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Sprawdź >>

Gminne programy niskoemisyjne

Gmina może realizować przedsięwzięcia niskoemisyjne na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza oraz poprawy efektywności energetycznej budynków w gminie.

Sprawdź >>
STY
2021
rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2020

Branża budowlana nie była dotknięta bezpośrednio zakazami wynikającymi z pandemii koronawirusa, pomimo to produkcja materiałów budowlanych spadła w 2020 roku w porównaniu do roku poprzedniego w wyniku mniejszego popytu na te produkty. Dotyczy to większości grup produktowych..

STY
2021
rynek

Budowa nowych mieszkań w województwach

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski. Pomimo dobrej koniunktury na budowlanym rynku mieszkaniowym w całym kraju, zawsze znajdą się województwa gdzie notowane są spadki, jak też wzrosty gdy statystyka krajowa pokazuje dekoniunkturę.

STY
2021
rynek

Polski rynek mieszkaniowy 2020

Rynek mieszkaniowy w 2020 roku naznaczony pandemią koronawirusa, ale jej wpływ mniejszy niż można było przypuszczać na wiosnę, kiedy to pojawiły się pierwsze przypadki zachorowań w Polsce. Ujemny wpływ widoczny w spadku liczby rozpoczętych  przez deweloperów budów mieszkań.

STY
2021
rynek

Zmiana zasobów mieszkaniowych w miastach i na wsi w Polsce

Jak zmieniły się zasoby mieszkaniowe w Polsce na przestrzeni 15 lat. Ile mieszkań przybyło na wsi, a ile w miastach w zależności od liczby ich mieszkańców. Jak różnią się warunki mieszkaniowe mieszkańców wsi i małych, średnich czy dużych miast w Polsce.

STY
2021
rynek

Wyposażenie polskich mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne

Warunki mieszkaniowe Polaków systematycznie poprawiają się, mimo to nadal blisko 455 tys. mieszkań i domów pozbawione jest dostępu do bieżącej wody, w ponad 1,2 mln. mieszkaniach nie ma łazienki, jeszcze więcej, bo 2,5 mln. mieszkań nie ma centralnego ogrzewania, a dostępu do sieci gazowej brakuje niemal, w co drugim mieszkaniu.

STY
2021
rynek

Grunty pod budownictwo mieszkaniowe w zasobach gmin

Dostępność gruntów odpowiednich pod budownictwo mieszkaniowe jest jednym z czynników decydujących o podaży nowych mieszkań. Inwestorzy mogą pozyskiwać grunty pod budowę z zasobów komunalnych. W którym województwie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe jest najwięcej?